Vilkår

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER / TERMS & CONDITIONS

Aqua-shop.dk drives af: Aquatrend.dk, CVR-nummer 32158544, Langballe 12, 8700 Horsens.

Du kan kontakte Aqua-shop pr. telefon: 76250088 eller mail: info@aqua-shop.dk

Betingelserne gælder i det tilfælde, hvor der ikke er indgået andre skriftlige aftaler mellem dig som køber og Aqua-shop.dk og finder anvendelse på køb af varer til levering i Danmark, dog ikke Grønland og Færøerne.

DOKUMENTATION & VEJLEDNING

Hvis der findes produktbeskrivelser og brugervejledninger til varen, følger disse med leverancen fra Aqua-shop.dk. 
Ønsker du yderligere oplysning eller rådgivning fra Aqua-shop.dk’s side, er denne af vejledende art. Aqua-shop.dk indestår for, at varerne opfylder kravene til CE-mærkning.

BESTILLING & BETALING

For at handle på Aqua-shop.dk skal du være fyldt 18 år og være i besiddelse af gyldigt betalingskort, som vi accepterer. Hvis du endnu ikke er fyldt 18 år, kan du købe varer, hvis du har indhentet din værges accept og / eller i øvrigt har juridisk ret til at indgå købet.

Alle priser i Aquashop.dk er angivet inkl. moms. Du vælger de varer, du vil købe, og lægger dem i ”indkøbskurven”. Du kan helt frem til selve bestillingstidspunktet rette i indholdet af indkøbskurven, og du kan løbende tjekke indholdet samt prisen for varerne. Eventuelle gebyrer for eksempelvis fragt vil først blive udregnet, umiddelbart inden du er klar til at betale. Forsendelsesmetode ”Afhentning i Horsens eller Karlsunde” kan udelukkende benyttes ifm. afhentning af brusevægge eller profiler.

Når du er klar til at bestille, klikker du på ”Gå til kassen”, hvor du indtaster dit navn, adresse, e-mail, telefonnummer, betalingsform samt vælger leveringsform. Bemærk glasvægge samt profiler sendes ikke, og skal afhentes i Horsens eller Karlslunde. Du kan ændre indhold i indkøbskurven helt frem til at du bekræfter dit køb ved at trykke på knappen ”Afgiv ordre”. Herefter går din ordre videre til Aqua-shop.dk og kan ikke længere ændres.
Du er forpligtet til at oplyse en korrekt adresse til leveringen af varerne. Hvis adressen, du har oplyst, ikke kan bekræftes, forbeholder Aqua-shop.dk sig ret til at tilbageholde levering og annullere ordren. Det samme gælder såfremt du har valgt forsendelsesmetoden ”afhentning” af varer, såfremt der ikke indgår profiler eller glasvægge i ordren.

Vi tager ikke kortgebyr og beløbet hæves først på dit kort, når varen afsendes. Ved afhentning af glas, trækkes beløbet først når varen kan afhentes hos vores samarbejdspartner, og du har fået en skriftlig bekræftelse heraf.

ANNULERING AF ORDRE

Aqua-shop.dk kan annullere en ordre, såfremt det ikke er muligt at levere den bestilte vare. Du vil blive underrettet, hvis en sådan situation skulle opstå, ligesom enhver betaling eller reservation foretaget på et betalingsmiddel vil blive returneret/annulleret.

KVITTERING FOR MODTAGELSE AF BESTILLING OG ORDREBEKRÆFTELSE

Når du har bestilt en vare hos os, modtager du en kvittering pr. e-mail for vores modtagelse af din bestilling. Der er imidlertid først indgået en bindende juridisk købsaftale, når du har modtaget en ordrebekræftelse/salgskvittering fra os. Udstilling af varer på webshoppen er ikke et tilbud, men en opfordring til at gøre tilbud. Aqua-shop.dk har derfor mulighed for at annullere din ordre som følge af trykfejl, tekniske problemer, leveringssvigt og lignende situationer.

FORSENDELSE

Risikoen for varer købt af Aqua-shop.dk overgår til dig som forbruger på leveringstidspunktet. Aqua-shop.dk bestræber sig på at levere indenfor 1 - 4 hverdage efter vi har modtaget din bestilling, med mindre andet er aftalt i købsprocessen. Aqua-shop.dk benytter forskellige udbydere, heriblandt GLS og DSV. Fragtomkostningen afhænger af den enkelte ordre størrelse og fremgår af købsprocessen. Ved afhentning af glas overgår risiko ved udlevering, og den bestilte vare kan afhentes, så snart du har modtaget en bekræftelse via e-mail fra vores kundeservice.

Hvis du vælger ikke at afhente pakken i pakkeshoppen, bliver pakken sendt retur til os. For denne returforsendelse pålægges et fragtgebyr på min. 49 DKK. Da pakken ikke er afhentet, behandles denne som en returnering, og du vil få udbetalt ordreværdien, minus retur gebyr, dette gælder også hvis du har haft fri fragt på ordren.

14 DAGES FORTRYDELSESRET / RETURNERING

Når du handler hos Aqua-shop.dk har du 14 dages fortrydelsesret, hvor du kan meddele os, at du fortryder købet og derpå returnere varen til os. Fortrydelsesretten løber fra den dag, du har modtaget varen. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag forlænges fristen til den følgende hverdag. Du må efter modtagelsen alene håndtere varerne på en måde, så du kan fastslå varernes art, egenskaber og den måde, som de fungerer på.

På nogle varer er der ikke fortrydelsesret. Følgende varer er undtaget af fortrydelsesretten: Produkter som er specialfremstillet på mål eller på specifikation iht. RAL farver og lakering.

For at gøre fortrydelsesretten gældende, skal du give os besked herom senest 14 dage efter modtagelsen af varen. Hvis du ønsker at fortryde dit køb, kan du sende os en e-mail, hvor du informerer om du fortryder hele -, eller dele af dit køb samt oplyse dit ordrenummer.

Det er ikke fyldestgørende blot at undlade at afhente pakken i pakkeshop. Hvis du vælger ikke at afhente pakken i pakkeshoppen, bliver pakken sendt retur til os. For denne returforsendelse pålægges et fragtgebyr på min. 49 DKK, som modregnes i en evt. refundering.

Vi forventer, at du afsender varerne hurtigst muligt efter, du har givet besked om fortrydelse, og du skal sende dem retur senest 14 dage efter, du har fortrudt.
Ved tilbagelevering bør du sørge for, at varerne er forsvarligt indpakket. Du har nemlig selv ansvaret for varerne, indtil vi modtager dem. Gem derfor kvittering fra speditør samt evt. track and trace-nummer.

Hvis varen har mistet værdi, og det skyldes at du har brugt den på en anden måde, end hvad der var nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer, kan du kun få en del af købsbeløbet tilbage. Beløbet du kan få tilbage afhænger af varens handelsmæssige værdi, og i visse tilfælde kan det betyde, at du kun kan få eventuelle fragtomkostninger tilbage. Manglende original emballage kan eksempelvis udgøre en værdiforringelse, så for at være sikker på at kunne modtage alle pengene retur, anbefales det, at varen returneres i original emballage.

Du skal selv betale udgifterne ved tilbagelevering af varen, når du fortryder. Ved delvis returnering af en ordre refunderes fragten ikke

Varen bedes du sende til:


Aqua-shop
Langballe 12
8700 Horsens


Du skal vedlægge en kopi af ordrebekræftelsen eller anden dokumentation for dit køb, hvoraf dit ordrenummer fremgår.

Bemærk! Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav eller pakker sendt til pakkeshop/pakkeboks.

TILBAGEBETALING

Når vi modtager varen, kontrollerer vi den, og du får tilbagebetalt det beløb, du har indbetalt til os ved købet, inden for 14 dage. Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varen retur, med mindre du inden da har fremlagt dokumentation for at have returneret den.

Du kan miste dit købsbeløb, helt eller delvist. Det sker, hvis varens værdi er forringet, fordi

• Du reelt har taget varen i brug, herunder gælder også montage samt åbning af forseglede pakker med skruer.
• Varen er blevet beskadiget, mens du havde ansvaret for den,
• Du har håndtereret varen på anden måde, end det var nødvendigt, for at du kunne fastslå varens art, egenskaber og den måde, som den fungerer på

REKLAMATION

Dit køb er af omfattet af købeloven, herunder mangelreglerne. Det betyder, at du enten kan få en mangelfuld vare repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation. Du har jvf. loven 24 mdrs. reklamationsret.

Det er selvfølgelig et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd.

Du skal reklamere inden for ”rimelig tid” efter, at du har opdaget manglen ved varen. Vi anbefaler, at du reklamerer så hurtigt som mulig, og inden for 2 måneder efter fejlen blev opdaget.
Du kan reklamere ved at kontakte os via mail til info@aqua-shop.dk eller telefonisk på 76250088.

For at vi kan vurdere din reklamation, skal vi bede dig om følgende:

 • Send os en kort beskrivelse af skaden eller defekten. Bemærk venligst, at du bør kontakte vores kundeservice, så snart du opdager defekten. Ved synlige fejl eller skader må produktet ikke monteres, inden vi har behandlet sagen. Såfremt dette sker, betragtes produktet som godkendt. Ved køb af glas skal glasset kontrolleres FØR montering. Der kan ikke klages over visuelle afvigelser eller ridser efter montering. 
 • For at dokumentere defekten skal du sammen med beskrivelsen sende 3 - 5 billeder. Defekten skal fremgå tydeligt på minimum ét af billederne. Derudover skal du sikre, at dine fotografier viser hele produktet, én gang foran og bagpå. Send billederne pr. mail til info@aqua-shop.dk
 • Oplys venligst hvilket ordrenummer varen er købt på – eller vedlæg kopi af ordrebekræftelse/kvittering
I tilfælde af at du skal returnere vare(r) under en reklamationssag, bedes du sende varerne til:

Aqua-shop.dk
Langballe 12
8700 Horsens


Der kan ikke indleveres pakker personligt på denne adresse, uden forudgående aftale, og vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav eller pakker sendt til pakkeshop.

Ved berettiget reklamation refunderer vi rimelige fragtomkostninger. Er reklamationen berettiget, refunderer vi naturligvis dine rimelige fragtomkostninger ved at sende varen retur til os. I modsat fald skal du selv afholde alle udgifter til transport, herunder vores fragtomkostninger til returnering af varen efter undersøgelse.

Husk at varen altid skal sendes i forsvarlig emballage og få en kvittering for afsendelse. Du har nemlig selv ansvaret for pakken/varerne indtil vores modtagelse. Gem derfor postkvittering inkl. oplysning om fragtomkostninger samt evt. tracking nr.

KLAGEADGANG
Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til info@aqua-shop.dk eller på telefon 76 25 00 88. Hvis det ikke lykkes os at finde en tilfredsstillende løsning, kan du, såfremt betingelserne herfor er opfyldt, indgive en klage til Forbrugerklagenævnet.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Link: www.forbrug.dk

Hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land, kan du indgive din klage i EU Kommissionens online klageplatform. Platformen findes her: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores mail adresse info@aqua-shop.dk.

LOVVALG OG VÆRNETING

Køb af varer på Aqua-shop.dk er undergivet dansk ret. Enhver tvist afgøres af de ordinære danske domstole.

 

PERSONDATAPOLITIK

For at kunne handle på Aqua-shop.dk skal du som minimum oplyse:

• Navn
• Adresse
• Mailadresse
• Telefon/mobilnummer

Ovenstående data bliver gemt med oplysninger om, hvilke varer du har købt, i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, oplysningerne vedrører, jf. bogføringslovens § 10, hvorefter oplysningerne slettes.
Indsamlingen af personlige kundeoplysninger på Aqua-shop.dk sker inden for rammerne af eksisterende lovgivning og EU’s generelle forordning om databeskyttelse (GDPR).
Aqua-shop.dk indsamler informationer fra brugere fra 4 kilder:
 • Fra cookies, når du besøger vores websites, f.eks. land, viste kategorier, interaktion/klik og søgninger.
 • Fra køb, f.eks. demografiske data, e-mailadresse, betalingsoplysninger, varer, ordrebeløb, rabatniveau, mærker og hyppighed. Herunder transaktions-e-mails, f.eks. ordrebekræftelse, forsendelsesbekræftelse.
 • Fra brugeradfærd og -engagement i den afsendte kommunikation (e-mail, SMS, direct mail eller telefon),
 • Fra brugere, der giver oplysninger om sig selv
Formålet med indsamling af informationerne tjener forskellige områder:
 • Forpligtelser, for at opfylde vores forpligtelse til dig som kunde eller bruger af vores service – som f.eks. køb, fakturering, kundeservice og levering
 • Kundeservice, for at kunne udføre kundeservice via e-mail eller telefon. Besvare spørgsmål i forhold til din ordre eller tidligere ordrer, rette fejl og vejlede kunden.
 • Markedsføring, at vise inspiration, produkttilbud/services og personlige anbefalinger via web, e-mail, direct mail, telefon og via tredjepartsmarkedsføring.
 • Kundeoplevelse, for at forbedre kundeoplevelsen ved interaktion med Aqua-shop.dk, som f.eks. udvikling af nye funktioner, services og produkter. Dette omfatter også at administrere, beskytte, drive og vedligeholde vores websites, systemadministration og sikkerhed og give samtykke til statistikker om brug af sitet, køb og til at forbedre forståelsen af vores kunders præferencer.
 • Bedrageri og risiko, for at forhindre bedrageri og udføre risikovurdering.

TIDSRUM FOR DATAOPBEVARING

Vi opbevarer dine personoplysninger i den periode, som er nødvendig til opfyldelse af de formål, der er skitseret i disse vilkår og betingelser, medmindre en længere opbevaringsperiode er påkrævet eller tilladt iht. lovgivningen af juridiske, skattemæssige andre lovlige forretningsformål.

BROWSING

Når du besøger Aqua-shop.dk, indsamler vi informationer om alle besøg på vores website. Vi anvender disse informationer til at forbedre din brugeroplevelse, evaluere brugen af individuelle elementer på Aqua-shop.dk, og til at understøtte vores markedsføring.

ANALYTISK VÆKTØJ

Vi anvender forskellige analyseværktøjer, som f.eks. Google Analytics, der hjælper os med at indsamle statistikker om brugen af Aqua-shop.dk for at give dig en bedre oplevelse. Oplysninger videregives eller sælges ikke til tredjepart, medmindre dette sker i forbindelse med en omstrukturering eller et helt eller delvist salg af virksomheden. Eventuel videregivelse i en sådan situation vil ske i overensstemmelse med den til enhver tid gældende persondatalovgivning.

ADGANG TIL DATA SAMT ÆNDRING, OPDATERING ELLER FJERNELSE AF DATA

Som kunde har du ret til adgang til dine indsamlede datakategorier (artikel 15, 16 og 17), og du kan gøre indsigelse mod registreringen i henhold til de relevante regler i EU’s generelle forordning om databeskyttelse (GDPR). Ved relevant henvendelse vil vi opdatere, ændre eller fjerne personoplysninger, som vi kontrollerer, med forbehold for overtrædelse af lovgivning.
Vi kan afslå anmodninger, der uden grund gentages, kræver uforholdsmæssig stor teknisk indgriben (f.eks. udvikling af nyt system eller i væsentlig grad ændring af eksisterende processer) eller påvirker andre enkeltpersoners persondata. Alle forespørgsler vedr. dette skal rettes direkte til kundeservice via e-mail info@aqua-shop.dk.

Dataansvarlig for Aqua-shop.dk er Aquatrend ApS.

COOKIEPOLITIK

Hvad er en cookie?

En cookie er en lille datafil, som sendes til browseren og lagres der, så en hjemmeside kan genkende din computer. Alle hjemmesider kan sende cookies til din browser, hvis browserindstillingerne tillader det. Hjemmesider kan kun læse oplysninger fra cookies, de selv har gemt og kan ikke læse cookies fra andre hjemmesider. Der er to typer af cookies: permanente og midlertidige (session cookies). Permanente cookies gemmes som en fil på din computer i en længere periode. Sessionscookies placeres midlertidigt på din computer, når du besøger et websted, men forsvinder, når du lukker siden ned, hvilket betyder, at de ikke er permanent gemt på din computer. De fleste virksomheder anvender cookies på deres hjemmesider for at forbedre brugervenligheden, og cookies kan ikke skade dine filer eller øge risikoen for virus på din computer.
 
HVAD BRUGER VI COOKIES TIL?

Mange funktioner på en hjemmeside er afhængige af, at der placeres en cookie, når en bruger besøger en hjemmeside, så først og fremmest, sætter vi cookies for at have en funktionel side. Vi gør derudover brug af både 1. part og 3. part cookies til at forbedre brugeroplevelsen på vores side og tilbyde relevant markedsføring. Når der sættes en 3. part cookie, så betyder det, at vi har tilladt en tredjepart, som f.eks. et socialt medie, Google Analytics eller lign. at placere en cookie i din browser, når du besøger vores hjemmeside.

På vores side anvender vi følgende typer af cookies:

Nødvendige/Tekniske
Tekniske cookies er nødvendige for, at langt de fleste hjemmesider fungerer, som de skal. Som navnet angiver, har de kun teknisk betydning og dermed ikke nogen indvirkning på din privatsfære, idet de ikke registrerer, hvad du søger efter på andre hjemmesider.

Funktionelle
Funktionelle cookies anvendes for at huske dine brugerpræferencer ved at huske de valg og indstillinger du foretager på hjemmesiden, det kan f.eks. dreje sig om, hvilke præferencer du har i forhold til sprog og tekststørrelse.

Statistiske
Statistikcookies bruges til at optimere design, brugervenlighed og effektiviteten af en hjemmeside. De indsamlede oplysninger kan f.eks. indgå i analyser af, hvilke informationer der er mest populære på siden, så bliver vi opmærksomme på, hvad der skal være nemt at finde på siden.

Markedsføring
Markedsføringscookies indsamler oplysninger ved at følge dig på de enkelte hjemmesider, du besøger og kan siges at registrere de digitale fodspor, du sætter. Markedsføringscookies er derfor ”trackingcookies”. De indsamlede oplysninger bruges til at skabe et overblik over dine interesser, vaner og aktiviteter for at vise relevante annoncer for ting, du tidligere har vist interesse for. På den måde får du et mere målrettet indhold, eksempelvis i form af foreslået information, artikler og annoncer.
 
OVERSIGT OVER COOKIES


Du kan altid slette cookies eller trække dit samtykke tilbage
Du kan blokere eller slette cookies på denne hjemmeside ved at trække dit samtykke tilbage eller slå dem fra i din browsers indstillinger. Du skal dog være opmærksom på, at hvis cookies fravælges ellers slettes, kan der være funktioner og services, der ikke længere er anvendelige.

Du har altid mulighed for at trække dit samtykke til cookies tilbage ved at klikke her [https://www.aqua-shop.dk/shop/frontpage.html?ChangeCookiePolicyConsent=1]
Du har også altid mulighed for at blokere eller slette cookies i din browser (hvis du vil slette eller blokere tredjepartscookies kan dette kun ske ved denne metode)
Hvordan du gør dette, kan du læse nærmere om her: https://erhvervsstyrelsen.dk/saadan-undgaar-du-cookies

Husk, at bruger du flere browsere, skal du slette eller blokere cookies i alle browsere.
 
ÆNDRINGER
Vi forbeholder os retten til at ændre og opdatere denne politik.